Projety UE

"OLA PARTS" Elżbieta Jędrzejowska realizuje projekt pt. "Uruchomienie produkcji innowacyjnego sprzęgła wielotarczowego przeznaczonego do motorsportu" w ramach działania 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Celem projektu jest wdrożenie na rynek nowego produktu – sprzęgła wielotarczowego przeznaczonego do motorsportu - który stanowi innowację produktową w skali europejskiej i światowej. Realizacja projektu pozwoli znacznie zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku krajowym jak i zagranicznym. Ponadto projekt przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Całkowita wartość projektu: 446 701,43 PLN

Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 290 537,52 PLN

pixel